افتخارات ومدارک

گواهینامه آموزشی برندینگ کسب‌ و کار و اخلاق حرفه‌ای سید مصطفی سلمانی
حکم عضویت سید مصطفی سلمانی در هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان
گواهینامه سانتا مونیکابه سید مصطفی سلمانی
گواهینامه پرسنال برندینگ به سید مصطفی سلمانی
گواهینامه گریماس هلند به سید مصطفی سلمانی
لوح زرین مسابقات آرایشگری کرمان سال ۱۳۹۰به سید مصطفی سلمانی داور مسابقات

سید مصطفی سلمانی رئیس اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان

گواهینامه آموزشی از دانشگاه تهران به سید مصطفی سلمانی
گواهینامه آموزشی از مرکز علمی کاربردی انتخاب به سید مصطفی سلمانی
گواهینامه آموزشی ازICANC.IRبه سید مصطفی سلمانی
حکم عضویت سید مصطفی سلمانی در کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف
لوح تقدیر از موسسه چهره نگاران ماندگار به سید مصطفی سلمانی
گواهینامه آموزشی ازIINNER QUEST به سید مصطفی سلمانی
لوح سپاس از اولین جشنواره مهارت آرایشگران مردانه خلاق کشور به سید مصطفی سلمانی
گواهینامه پایان دوره آموزشی ماساژ به سید مصطفی سلمانی
لوح تقدیر از اولین کنفرانس علمی برندینگ کسب‌ وکار فنی و حرفه‌ای به سید مصطفی سلمانی
گواهینامه آموزشی از مرکز آموزشی علمی کاربردی عقیق به سید مصطفی سلمانی
لوح تقدیر از جشنواره تجلیل از آرایشگران نمونه کشور به سید مصطفی سلمانی
لوح تقدیر ازمرکز علمی کاربردی انتخاب به سید مصطفی سلمانی