فرم درخواست بسته حمایتی آرایشگران

سلام به همه همکاران گرامی و عزیز

برای دریافت بسته حمایتی دولت ابتدا فرم زیر را پرینت بگیرید

سپس تکمیل کنید و عکس یا اسکن آن رابه ایمیل اتحادیه آرایشگران ارسال فرمائید

فرم بسته حمایتی دولت از اصناف آسیب دیده از کرونا ویروس
نمونه فرم تکمیل شده

ایمیل اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان etehadiye32241139@gmail.com