انجام صحیح شیوه نامه های بهداشتی در آرایشگاهای اصفهان

انجام صحیح شیوه نامه‌های بهداشتی در آرایشگاه‌های اصفهان

آخرین توصیه‌های مهم سید مصطفی سلمانی نایب رئیس اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان

نایب رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان گفت:

هشتاد درصد واحد‌های صنفی ما شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کردند

بیست درصد متخلف مورد تذکر قرارگرفته اند و به اداره بهداشت و اصناف معرفی شدند.

سید مصطفی سلمانی ،نایب رئیس اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان

انجام صحیح شیوه نامه‌های بهداشتی در آرایشگاه‌های اصفهان
نایب رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان گفت:

هشتاد درصد واحد‌های صنفی ما شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کردند

بیست درصد متخلف مورد تذکر قرارگرفته اند و به اداره بهداشت و اصناف معرفی شدند.

سید مصطفی سلمانی نایب رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان گفت:

هنوز هیچ بخشنامه‌ای درباره بسته شدن مجدد آرایشگاه‌های اصفهان نیامده،

ولی نظارت ما بر واحد‌های صنفی همچنان ادامه دارد.

سلمانی گفت:پیش از شیوع کرونا هم واحد‌های صنفی موظف به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بوده اندو تحت نظارت اتحادیه و اداره بهداشت فعالیت می‌کردند.

او افزود:آرایشگر‌ها در ابتدا از سلامت مشتری با خبر شوند، شیوه نامه بهداشتی اعم از جلوگیری از تجمع مشتریان در سالن، استفاده از وسایل یک بار مصرف، ضدعفونی کردن محیط آرایشگاه، استفاده از دستکش یکبار مصرف و روپوش برای آرایشگر الزامی است.

نایب رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان افزود:هشتاد درصد واحد‌های صنفی ما شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کردند بیست درصد متخلف مورد تذکر قرارگرفته اند و به اداره بهداشت و اصناف معرفی شدند.

سلمانی ادامه داد:

اگر دستورالعملی در خصوص بسته شدن مجدد آرایشگاه‌ها صادر شود به ناچار باید دستور العمل اجرا شود و تنها راه بسته نشدن مجدد آرایشگاه‌ها رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است که خداروشکر واحد‌های صنفی ما همگی رعایت می‌کنند.

نایب رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان گفت:هنوز هیچ بخشنامه‌ای درباره بسته شدن مجدد آرایشگاه‌های اصفهان نیامده،

ولی نظارت ما بر واحد‌های صنفی همچنان ادامه دارد.

سید مصطفی سلمانی گفت:پیش از شیوع کرونا هم واحد‌های صنفی موظف به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بوده اندو تحت نظارت اتحادیه و اداره بهداشت فعالیت می‌کردند.

سلمانی ادامه داد:اگر دستورالعملی در خصوص بسته شدن مجدد آرایشگاه‌ها صادر شود به ناچار باید دستور العمل اجرا شود

و تنها راه بسته نشدن مجدد آرایشگاه‌ها رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است که خداروشکر واحد‌های صنفی ما همگی رعایت می‌کنند.

انتخابات اتحادیه ها

ماده 1 – هر اتحاديه توسط هيأت مديره اي كه طبق مقررات اين آيين نامه از بين اعضاء صنف با رأي مخفي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند ، اداره خواهد شد .

تبصره – تعداد اعضاي هيأت مديره هر اتحاديه صنفي بر حسب تعداد اعضاي داراي پروانه كسب در آن اتحاديه بشرح زير خواهد بود .

تا 1000 نفر عضو تعداد 5 نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي البدل

از 1000 نفر به بالا تعداد 7 نفر اعضاي اصلي و سه نفر اعضاي علي البدل

ماده 2 – هر فرد صنفي كه داراي پروانه كسب در صنف مربوط باشد حق دارد در انتخابات هيأت مديره اتحاديه آن صنف شركت نمايد .

ماده 3 – براي شركت در انتخابات ، ارايه اصل يا تصوير پروانه كسب به همراه كارت عضويت عكس دار كه درآن مشخصات ، شماره وتاريخ صدور پروانه كسب قيد شده باشد ضروري است

تبصره – هر فرد صنفي در انتخابات هيأت مديره اتحاديه داراي يك حق رأي خواهد بود ، حتي در صورتيكه در همان صنف بيش از يك پروانه كسب داشته باشد .

ماده 4 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه بايد داراي شرايط زير باشند :

1 – تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران .

2 – نداشتن هر گونه سوء پيشينه كيفري موثر .

3 – نداشتن سابقه ورشكستگي .

4 – عدم وابستگي به رژيم گذشته ، احزاب ، سازمان ها و گروه هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي .

5 – عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي .

6 – داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم يا معادل آن براي داوطلبان جديد و دارا بودن مدرك تحصيلي پايان تحصيلات دوره راهنمايي جهت افرادي كه حداقل يك دوره سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه را دارا مي باشند در شهرستان هاي تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، تبريز ، اهواز ، كرج ، رشت ، ساري و داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان تحصيلات ابتدايي براي افرادي كه سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه را دارا مي باشند در ساير شهرستانها .

7 – حداكثر سن داوطلب در زمان ثبت نام نبايد بيش از هفتاد سال تمام باشد .

8- داشتن پروانه كسب معتبر دايم .

تبصره 1 – پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده باشد ، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد ، واحد صنفي فعال باشد و مكان واحد صنفي تغيير نيافته باشد

تبصره 2 – تطبيق شرايط مندرج در ماده فوق و اعلام نظر بر عهده كميته اي مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني وزارت كشور و وزارت دادگستري مي باشد كه با استعلام از مراجع قضايي و ذي صلاح ، اداره اطلاعات ، اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و مجمع امورصنفي مربوط حداكثر ظرف مدت يكماه از زمان دريافت فهرست داوطلبان نظر خود را به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام نمايد . عدم اعلام نظريه در مهلت مذكور به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان مي باشد .

تبصره 3 – در صورت رد صلاحيت هر كدام از داوطلبان ، انجمن نظارت موظف است حداكثر بيست روز پيش از انتشار آگهي انتخابات مراتب را كتبا“ و به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب رد صلاحيت شده برساند . شخص رد صلاحيت شده ظرف مدت يك هفته مي تواند با ارايه مدارك مثبته اعتراض خويش را به انجمن نظارت تسليم و در صورت تشخيص و تأييد كميته موضوع تبصره 2 بر وارد بودن اعتراض ، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود .

ماده 5 – به منظور انجام انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي و حسن انجام آن ، انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي مركب از اشخاص زير تشكيل مي شود .

1 – نماينده سازمان يا اداره بازرگاني بعنوان رئيس انجمن .

2 – نماينده مجمع امورصنفي صنوف توليدي ، خدمات فني يا توزيعي ، خدماتي يا مجمع امورصنفي مشترك حسب مورد .

3 – نماينده استانداري در مراكز استانها و فرمانداري در ساير شهرستان هاي هر استان .

4- نماينده هيأت معتمدين امام و رهبري در تهران .

تبصره 1 – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است 6 ماه قبل از پايان عمر قانوني هيأت مديره هر اتحاديه دستور انجام انتخابات آن اتحاديه را به انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي صادر نمايد .

تبصره 2 – رئيس انجمن نظارت حداقل 48 ساعت قبل از تصميم گيري در خصوص اعلام انتخابات هر اتحاديه مراتب را به اطلاع نماينده مجمع امورصنفي جهت هماهنگي با اتحاديه صنف مربوط خواهد رساند .

تبصره 3 – محل استقرار انجمن نظارت توسط رئيس كميسيون نظارت و محل يا محل هاي اخذ رأي توسط كميسيون نظارت با هماهنگي اتحاديه صنف ذيربط تعيين خواهد گرديد .

ماده 6 – با توجه به پراكندگي واحدهاي صنفي و شرايط جغرافيايي هر شهرستان كميسيون نظارت آن شهرستان مي تواند به منظور تسهيل در امر برگزاري انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي نسبت به افزايش محل هاي اخذ رأي و تعيين ناظراني مركب از نمايندگان سازمانها يا ادارات بازرگاني به عنوان رييس و استانداري يا فرمانداري و مجمع امور صنفي ذيربط به عنوان اعضاء اقدام نمايند .

تبصره – ناظران فوق الذكر تحت مديريت و نظارت انجمن نظارت كليه وظايف انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي را در شعب فرعي بر عهده خواهند داشت ، كليه امور مربوط به روند برگزاري انتخابات تابع نظر انجمن نظارت خواهد بود .

ماده 7 – جلسات انجمن نظارت در تهران با حضور رييس و دو نفر از اعضاء و در ساير شهرستانها با حضور رييس و يك نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه در انجمن نظارت تهران با سه رأي و در ساير شهرستانها با دو رأي معتبر خواهد بود .

ماده 8 – انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي مكلف است پس از صدور دستور انجام انتخابات از سوي رئيس كميسيون نظارت حداكثر ظرف مدت يك هفته انتخابات آن اتحاديه را از طريق صدور آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا وسايل مقتضي ديگر اعلام نمايد و از داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي دعوت نمايد تا ظرف مدت يك ماه جهت ثبت نام و تكميل فرم هاي مربوطه شخصا“ به دفتر انجمن نظارت مراجعه نمايند .

ضمنا“ اتحاديه هاي صنفي موظفند تاريخ و محل ثبت نام داوطلبين عضويت در هيأت مديره اتحاديه را با نظر انجمن نظارت بر انتخابات به تمام واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب اعلام نمايند .

تبصره 1 – پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره و محل صدور شناسنامه ، تاريخ و محل تولد ، نشاني محل كار و سكونت ، سوابق صنفي و اجتماعي خواهد بود و مي بايست مدارك مندرج در ماده 4 به پرسشنامه ضميمه شود .

تبصره 2 – در صورتيكه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در اتحاديه هايي كه كمتر از هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 10 نفر و در اتحاديه هايي كه بيش از هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 14 نفر باشد ، انجمن نظارت بر انتخابات مكلف است مهلت ثبت نام جهت داوطلبي را حداكثر براي دو نوبت و در هر نوبت بمدت 15 روز تمديد نمايد .

تبصره 3 – در صورتيكه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در اتحاديه هايي كه تا هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 9 نفر و در اتحاديه هايي كه بيش از هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 11 نفر باشد ، همچنين تعداد داوطلباني كه شرايط آنها مورد تأييد كميته تطبيق شرايط قرار گرفته كمتر از تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره باشد براساس اعلام نظر انجمن نظارت و تصويب كميسيون نظارت تعداد3 نفر از اعضاي واجد شرايط همان صنف كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند به طور موقت و حداكثر براي مدت 6 ماه براي اداره اتحاديه منصوب مي شوند .

تبصره 4- انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي موظف است با همكاري هيأت سرپرستي ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات اتحاديه اقدام نمايد . در غير اين صورت كميسيون نظارت نسبت به ادغام اتحاديه مزبور در اتحاديه همگن تصميم لازم اتخاذ مينمايد .

ماده 9 – انجمن نظارت پس از دريافت فهرست داوطلبان حائز شرايط از كميته موضوع تبصره 2 ماده 4 اين آئين نامه حداكثر ظرف دو هفته قبل از انتخابات آگهي انتخابات را كه حاوي نكات زير است صادر و به وسيله درج در روزنامه كثير الانتشار و يا نشريات محلي و يا وسايل مقتضي قانوني ديگر به اطلاع افراد صنفي مي رساند .

1 – نشاني كامل محل يا محل هاي اخذ رأي .

2 – روز و ساعت شروع و پايان اخذ رأي .

3 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره .

4- اسامي داوطلبان حائز شرايط .

اتحاديه صنف مربوط موظف است آگهي مزبور را كه توسط انجمن نظارت بر انتخابات تهيه گرديده است به كليه اعضاي داراي پروانه كسب اتحاديه اعلام نموده و نتيجه اقدامات را به انجمن نظارت گزارش نمايد .

تبصره – انجمن نظارت موظف است فهرست اسامي داوطلبان حائز شرايط را به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به تعداد كافي تكثير و در محلهاي اخذ رأي در مكان هايي كه در انظار عمومي قرار دارد الصاق نمايد .

ماده 10 – انتخابات هر اتحاديه صنفي در يك روز انجام ميشود .

ماده 11 – هر اتحاديه صنفي مكلف است فهرست اسامي افراد داراي پروانه كسب را بر حسب حروف الفبا در نسخ مورد نياز انجمن نظارت تهيه و پس از تأئيد مجمع امورصنفي مربوط تا 72 ساعت قبل از اخذ رأي به دفتر انجمن نظارت تسليم نمايد . در صورت مخدوش بودن فهرست برابر مقررات با متخلفين رفتار خواهد شد .

تبصره – چنانچه مجمع امور صنفي از تأييد فهرست اسامي افراد فوق الذكر ظرف حداكثر يك هفته به هر دليل خودداري نمايد يا بين اتحاديه و مجمع در اين مورد اختلاف نظر باشد ، مراتب توسط انجمن نظارت جهت تصميم گيري به كميسيون نظارت اعلام ميگردد . تصميم كميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراء مي باشد .

ماده 12 – هنگام شروع اخذ رأي رئيس انجمن نظارت و يا رييس هيأت ناظران در حضور اعضاي انجمن و ناظران و مدعوين جلسه صندوق رأي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور مينمايد ، صندوق رأي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود .

ماده 13 – رأي دهندگان واجد شرايط بايد شخصا“ در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به فهرست اسامي داوطلبان كه در محل اخذ رأي الصاق شده است رأي مخفي خود را نوشته و در حضور اعضاي انجمن نظارت و يا ناظران به صندوق خواهند ريخت .

تبصره – اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن رأي ممنوع است .

ماده 14 – انجمن نظارت و يا ناظران مكلفند هنگام اخذ رأي اصل يا تصوير پروانه كسب و كارت عضويت هر يك از رأي دهندگان را ملاحظه و با فهرست اسامي ( موضوع ماده 11 اين آيين نامه ) مطابقت داده و پس از تطبيق و ممهور نمودن كارت عضويت به مهر انتخابات اجازه دهند كه فرد صنفي رأي خود را به صندوق بريزد .

ماده 15 – در صورت عدم حضور اكثريت اعضاي انجمن نظارت يا اعضاي ناظر ، انتخابات اتحاديه تعطيل نمي گردد و عضو يا اعضاي حاضر انجمن نظارت موظف مي باشند ، موضوع را به رييس كميسيون نظارت اعلام تا با رعايت مقررات اين آيين نامه عضو يا اعضاي جايگزين را تعيين و معرفي نمايد .

تبصره 1- در صورتي كه با تشخيص دو نفر از اعضاي انجمن نظارت برگزاري انتخابات به دليل تشنج و يا عدم امنيت غير ممكن باشد انتخابات تعطيل و حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاري انتخابات مجدد اقدام مي گردد .

تبصره 2- در صورتي كه با تشخيص دو نفر از ناظران شعب فرعي برگزاري انتخابات به دليل تشنج و يا عدم امنيت در يكي از شعب فرعي غير ممكن باشد انجام انتخابات در شعبه مزبور متوقف مي گردد .

ماده 16 – هر گونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ رأي ممنوع است . رئيس انجمن نظارت و يا رييس هيأت ناظران مي توانند دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل برگزاري انتخابات صادر نمايند .

ماده 17 – ورود به محل برگزاري انتخابات براي افراد غير صنفي و يا كاركنان اتحاديه ها و مجامع امورصنفي ممنوع است مگر با در دست داشتن كارت ورودي كه از طرف رئيس انجمن نظارت صادر شده باشد .

ماده 18 – نيروهاي انتظامي به درخواست رئيس انجمن نظارت بر انتخابات همكاري لازم را در برقراري نظم جلسات رأي گيري به عمل خواهند آورد .

ماده 19 – رئيس انجمن نظارت در شعبه اصلي و رييس هيأت ناظران در شعب فرعي پس از پايان مهلت اخذ رأي بلافاصله صندوق اخذ رأي را با حضور اعضاي انجمن ، ناظران و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي مأخوذه صورتجلسه مي شود .

ماده 20 – آراي مأخوذه توسط اعضاي انجمن و يا ناظران شمارش و تعداد آن با عده رأي دهندگان تطبيق داده مي شود . در صورتي كه تعداد برگ هاي آراي مأخوذه از تعداد رأي دهندگان بيشتر باشد برگه هاي رأي اضافي به عنوان رأي باطله محسوب شده و ساير آرا شمارش خواهند شد . اما چنانچه تعداد آراي مأخوذه كمتر از تعداد رأي دهندگان باشد آراي مأخوذه شمارش و نتيجه در صورتجلسه منعكس خواهد شد .

ماده 21 – رئيس يا يكي از اعضاي انجمن و يا ناظران ، آراي مأخوذه را با صداي بلند قرائت و عضو ديگر اسامي را به همان ترتيبي كه خوانده مي شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي كند .

ماده 22 – پس از خاتمه قرائت و شمارش آرا در شعب فرعي ، ناظران صورتجلسه قرائت آرا را كه در آن نتايج انتخابات قيد شده است در دو نسخه تنظيم و پس از امضاء يك نسخه آن با كليه اوراق و مدارك انتخاباتي تحويل انجمن نظارت گرديده و نسخه ديگر آن تا پايان انتخابات نزد ناظران شعب فرعي باقي خواهد ماند .

ماده 23- هر گاه در برگ رأي بيش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد اسامي به ترتيب رديف و به تعداد كانديداهاي مورد نياز معتبر تلقي خواهد شد و زائد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد گرديد .

ماده 24 – رئيس انجمن نظارت حداكثر 24 ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را به طور مكتوب به اطلاع اتحاديه صنفي ذيربط رسانده و يك نسخه از صورتجلسه نهايي را براي رئيس كميسيون نظارت ارسال مي نمايد .

تبصره 1 – در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان ، انتخاب تعداد افراد مورد نياز از طريق قرعه كشي توسط انجمن نظارت صورت مي گيرد .

تبصره 2 – در صورتيكه نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبين يكي باشد و در برگ رأي فقط نام خانوادگي قيد گرديده باشد مجموع اينگونه آرا بطور مساوي بين داوطلبين هم نام تقسيم مي شود .

تبصره 3 – انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا رسميت مي يابد . در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم كميسيون نظارت مكلف است تا زمان برگزاري انتخابات تعداد سه نفر از اعضاي واجد شرايط همان صنف را كه توسط مجمع امورصنفي معرفي مي شوند به مدت شش ماه به عنوان هيأت سرپرستي براي اداره امور اتحاديه تعيين نمايد . در صورتيكه بنابر تشخيص كميسيون نظارت عدم برگزاري انتخابات ناشي از قصور هيأت مديره اتحاديه باشد ، اعضاي هيأت سرپرستي نبايد از بين اعضاي هيأت مديره قبلي اتحاديه باشند .

تبصره 4- انجمن نظارت بر انتخابات موظف است با همكاري هيأت سرپرستي نسبت به برگزاري انتخابات حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايد .

تبصره 5 – كليه هزينه هاي مربوط به انتخابات هر يك از اتحاديه هاي صنفي توسط همان اتحاديه پرداخت خواهد شد .

ماده 25 – رئيس انجمن نظارت مكلف است كليه برگ هاي آرأي مأخوذه را به مدت شش ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور اعضاي انجمن امحاء نمايد .

ماده 26 – چنانچه در حين برگزاري انتخابات و يا پس از آن هر يك از افراد صنفي نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات معترض باشند مي توانند ظرف مدت سه روز شكايت خود را كتبا“ با ذكر دليل و ارايه مدارك لازم به انجمن نظارت تسليم نمايند . انجمن نظارت مكلف است ظرف مدت ده روز پس از دريافت شكايت موضوع را رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد تشخيص داده شد رأي و تصميم انجمن نظارت در اين مورد قطعي خواهد بود. در غير اينصورت اعتبار نامه هاي منتخبين با امضاي اكثريت اعضاي انجمن صادر مي گردد .

ماده 27 – چنانچه ظرف مدت سه روز پس از برگزاري انتخابات شكايتي نسبت به صلاحيت داوطلبان و يا عملكرد انجمن نظارت بر انتخابات به كميسيون نظارت واصل شود ، كميسيون نظارت موظف است ضمن توقف صدور اعتبار نامه منتخبين ظرف مدت ده روز موضوع را بررسي و نظر خود را اعلام نمايد در صورت اعتراض به رأي كميسيون ، شاكي مي تواند ظرف مدت سه روز شكايت خود را به دبير خانه هيأت عالي نظارت تسليم دارد . دبير خانه هيأت عالي نظارت موظف است موضوع را بررسي و نظر كارشناسي خود را ظرف مدت ده روز به كميسيون هيأت عالي نظارت اعلام نمايد . نظر كميسيون هيأت عالي نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا مي باشد .

تبصره : از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه اعضاي هيأت مديره انجمن هاي صنفي كه همزمان عضو هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي ميباشند موظفند از يكي از سمتهاي خود استعفا نمايند .

ماده 28 – پس از صدور اعتبار نامه ها منتخبين ، رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده ايشان ظرف مدت پانزده روز « بصورت كتبي » از اعضاي هيأت مديره منتخب دعوت بعمل مي آورد كه اولين جلسه خود را با حضور وي و اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات تشكيل دهند در آن جلسه هيأت مديره اتحاديه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس ، يك نفر را به عنوان نايب رئيس ، يك نفر را به عنوان بازرس ، يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي كنند .

در اتحاديه هايي كه اعضاي هيأت مديره آن 7 نفر است ، 2 نفر نايب رئيس و 2 نفر بازرس خواهند بود .

تبصره 1- برگزاري مجدد انتخابات داخلي اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها منوط به استعفا ، عزل ، فوت ، بيماري ، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيأت مديره اتحاديه خواهد بود .

تبصره 2 – افراد صنفي به هيچ وجه نمي توانند تواما“ عضو هيأت مديره دو و يا چند اتحاديه صنفي باشند .

تبصره 3 – انجمن نظارت مكلف است پس از انجام انتخابات داخلي مراتب را با ذكر اسامي و سمت اعضاي هيأت مديره به مجمع امورصنفي ذيربط اعلام نمايد .

ماده 29 – در صورتي كه به دليل استعفا ، عزل ، فوت ، بيماري ، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيأت مديره ، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل ، آن هيأت از حد نصاب موضوع ماده 22 قانون نظام صنفي خارج شود ، كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند و تا زمان برگزاري انتخابات ، افراد واجد شرايط همان صنف كه از سوي مجمع امورصنفي معرفي ميشوند را به عنوان اعضاي جايگزين به صورت اصلي يا علي البدل منصوب نمايد . اگر كمتر از 2 سال از مأموريت هيأت مديره مانده باشد ، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان دوره ادامه خواهد يافت .

افراد منصوب شده داراي كليه اختيارات ، حقوق و تكاليف هيأت مديره ، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امورصنفي خواهند بود .

تبصره – در صورت استعفاي همزمان اكثريت اعضاء هيأت مديره اتحاديه ، كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام و تا زمان برگزاري انتخابات ، سه نفر از افراد واجد شرايط همان صنف كه از سوي مجمع امور صنفي معرفي مي شوند را به عنوان هيأت سرپرستي تعيين نمايد . اعضاي هيأت سرپرستي نبايد از بين هيأت مديره قبلي اتحاديه باشد .

ماده 30 – پس از صدور اعتبار نامه ها اعضاي هيأت مديره قبلي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به تحويل اموال اتحاديه اعم از منقول و غير منقول و كليه اسناد و مدارك با حضور نمايندگان انجمن نظارت و مجمع امورصنفي ذيربط به هيأت مديره جديد اقدام نمايند.

نوشته کارشناس ارشد ومدیر سایت

فرهاد خواجه علی . منبع قانون نظام صنفی

مجموعه قوانین نظام صنفی

یک خدمت گذار صنف و اتحادیه باید قوانین صنفی رامسلط باشد . سید مصطفی سلمانی


ماده۱- تعاریف:

اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم ( برای مدت پنج سال) و یا موقت ( به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه های صنفی و یا دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی.

فروشگاه بزرگ چند منظورهفروشگاهی که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید.

فروشگاه های بزرگ زنجیره ای: فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند.

مجتمع و کارگاه قالی بافی: مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی بافی.

فرانشیز: قراردادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجاری واحد و تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده واگذار می نماید.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف ( به نشانی:iranianasnaf.ir).

مراحل صدور پروانه کسب:

ماده ۲- مراحل صدور پروانه کسب:

 • ۱-متقاضی پروانه کسب می بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.
 • ۲-مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.
 • ۳-پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره- اعلام نظر موافق دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

 • ۴-متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.
 • ۵-مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

شرایط لازم برای صدور پروانه کسب

ماده ۳- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

الف- شرایط عمومی:

 • ۱-سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی ( در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

 • ۲-گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- صرفاً واحد های صنفی موضوع ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.

 • ۳-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده ( موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم).
 • ۴-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).
 • ۵-شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.
 • ۶-کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره- حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب- شرایط اختصاصی:

۱- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی ( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

۲- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی ( برای صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفی).

وسائط نقلیه

ماده ۴- مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره های (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً برای دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه، پیک موتوری، وانت بار، کمپرسی، جرثقیل و لودر، طبق شرایط این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره- آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه که قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند می بایست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند.

فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

ماده ۵- شرایط صدور پروانه کسب:

۱- شرایط مندرج در ماده (۳) این آیین نامه.

۲-داشتن حداقل دو فروشگاه ( برای فروشگاه های زنجیره ای ).

۳-پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای با ارائه مدارک فوق با نام و علامت تجاری واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزی و شعب آن صادر می شود.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و توسعه سرمایه گذاری صرفاً در صورت درخواست متقاضی ایجاد فروشگاه های بزرگ چند منظوره زنجیره ای، موظف است نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس برای فروشگاه های مذکور اقدام نماید. در غیر این صورت متقاضی می تواند راساً جهت دریافت پروانه کسب به اتحادیه ذی ربط مراجع کند.

تبصره ۲- پروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و یا دفتر مرکزی صادر خواهد شد.

واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز

ماده ۶- شرایط واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز:

۱-داشتن پروانه کسب از اتحادیه ذی ربط.

۲-آگهی روزنامه رسمی مبنی بر اجازه بهره برداری از علامت تجاری خارجی ( موضوع ماده (۵۰) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

تبصره- فعالیت فروشگاه های تابع قرارداد فرانشیز خارجی مستلزم استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز اصناف و بازرگانان ) نیز می باشد.

مجتمع و کارگاه قالی بافی

ماده ۷- شرایط صدور پروانه کسب برای مجتمع و یا کارگاه قالی بافی:

۱-جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذی ربط.

۲-شرایط عمومی مندرج در ماده (۳) این آیین نامه به استثناء بند (۲) آن.

ماده ۸- اتحادیه ذی ربط موظف است برای بافندگان و حرف مشابه که شرایط اخذ پروانه کسب را ندارند با داشتن گواهی مهارت یا صلاحیت فنی و حرفه ای و یا مدارک دانشگاهی مرتبط کارت شناسایی صادر نماید.

تمدید پروانه کسب

ماده ۹- شرایط تمدید پروانه کسب:

۱-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

۲-داشتن کارت معاینه بهداشتی ( برای صنوف مشمول ).

۳-رضایت محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی ( برای مشارکت های مدنی ).

۴-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۰- رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:

۱-متقاضی در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسلیم دارد.

۲-اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه اعلام کند.

۳-در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف معترض باشد می تواند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون نظارت منعکس کند.

۴-کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیات عالی نظارت کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند.

سایر مقررات

ماده ۱۱- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب ( شامل تعیین رسته های شغلی برای کدISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنوفی نمی باشد.

تبصره- ضوابط خاص داخلی اتحادیه های کشوری برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می گردد.

ماده ۱۲- در صورت فسخ یا انقضاء قرارداد فرانشیز و یا ابطال آن توسط مراجع ذی صلاح، فرد صنفی حق ادامه فعالیت تحت علامت تجاری قبلی را ندارد.

ماده ۱۳- پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره ( بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت ) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره-رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضای می باشد.

ماده ۱۴- تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام و تجارت و کسب و کار، با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی ربط بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره- افراد با بیش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معافند اما در صورت داشتن مباشر، می بایست وی را برای آموزش معرفی کنند، همچنین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس مشابه معاف می باشند.

ماده ۱۵- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواهی انحصار وراثت و رضایت محضری وراث، با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱- در صورت محجور بودن مالک یا ورثه، پروانه کسب حسب مورد به نام ولی و یا قیم قانونی محجور صادر می شود.

تبصره ۲- در صورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند، صدور پروانه کسب به نام نماینده قانونی ( قیم و یا ولی ) مستلزم اخذ رضایت محضری از وراث کبیر و صدور پروانه کسب به نام یکی از وراث کبیر نیز منوط به اخذ رضایت محضری از سایر وراث کبیر و نماینده قانونی وراث صغیر خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده ۱۷- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب، در اسرع وقت اقدام نماید. مراجع استعلام شونده نیز مکلفند در چارچوب مقررات همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است به منظور یکنواختی انواع پروانه کسب و کارت مباشرت نسبت به تهیه الگو و همچنین فرم های لازم برای استعلام و صدور پروانه کسب اقدام نماید.

ماده ۱۸- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط منوط به معرفی مباشر است.مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ بندهای (۵)، (۶) و (۲) شرایط عمومی ( در صورت شمول ) و در صورت شمول بندهای (۱) و (۲) شرایط اختصاصی ماده (۳) این آیین نامه، برای فرد معرفی شده کارت مباشرت صادر نماید، مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفی می تواند در هر موقع که مقتضی بداند نسبت به عزل یا تغییر مباشر خود با ارایه مدارک فوق الذکر اقدام نماید.

ماده ۱۹- این آیین نامه در اجرای ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ …….. به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آن، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

تعاریف

ماده ١- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

  مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ھای صنفی و دستگاهھای موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده ( ٣٠ ) و تبصره (3) ماده (26) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکانی ھایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز ھر یک از واحدھای صنفی را دارا باشند.

شرایط صدور و تمدید پروانه کسب

ماده ٢- مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین نامه ماده ( ١٢ ) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان میباشد.

تبصره- معرفی مباشر برای ھر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است برای فرد معرفی شده با رعایت ماده ( ٧) این آییننامه کارت مباشرت صادر نماید.

ماده ٣- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و ھمگن، با ھماھنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلامھا را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات

ماده ٤ – کمیسیون نظارت میتواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدھای صنفی مستقر دراماکن موضوع این آییننامه را از مجموع مساحت ھر یک از رسته ھای صنفی برای صدور پروانه کسب کاھش دھد.

ماده ٥ – در صورت ابطال یکی از پروانه ھای کسب صادره در اماکن موضوع این آیین نامه، طبق مقررات از ادامه ھمان فعالیت جلوگیری به عمل خواھد آمد.

ماده ٦- ھرگاه پلمب واحدھای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آییننامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است در حکم پلمب تلقی خواھد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مھر محلھای تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محلھای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دھند، به مجازاتھای مقرر در تبصره ( ٢) ماده ( ٢٧ ) قانون محکوم خواھند شد.

ماده ٧- مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده ( ٣) آییننامه ماده ( ١٢ ) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواھد بود. فرد صنفی میتواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

تبصره- در ھر صورت صاحب پروانه کسب مسئولیتھایی که قانوناً به عھده صاحب پروانه کسب میباشد را برعھده خواھد داشت.

ماده ٨- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آییننامه اجرایی ماده(12) قانون خواھد بود.

ماده ٩- این آیین نامه در اجرای تبصره ٢ ماده ٣ قانون نظام صنفی مشتمل بر ( ٩) ماده و ( ٢) تبصره توسط دبیرخانه ھیات عالی نظارت با ھمکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران تھیه و در تاریخ 12/03/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

wwwmostafasalmani.ir

مقدمه در اجرای تبصره ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسسیس صرفا در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس
فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
مقدمه
در اجرای تبصره (۱)ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسسیس صرفا در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.
تعاریف
ماده ۱– تعاریف:
جواز تاسیس: مجوزی است که برای تاسیس، توسعه و ایجاد ظرفیت¬های جدید، برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای صادر می شود.
مرجع صدور: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران (برای فروشگاه¬های زنجیره ای).
متقاضی: متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای.
مدارک لازم برای جواز تأسیس
ماده ۲-مدارک برای صدور جواز تأسیس:
۱- ثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف به نشانی iranianasnaf.ir
۲- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیردولتی برای محل فروشگاه.
تبصره- متقاضیانی که در حال دریافت زمین با مجوز دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی ذیربط می باشند از ارایه این مدارک معاف هستند.
۳- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
۴- کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن.
ماده ۳- مرجع صدور جواز تأسیس موظف است پس از دریافت مدارک لازم حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.
تبصره: چنانچه متقاضی که نیازمند دریافت جواز تأسیس نمی باشد می تواند رأسا با مراجعه به اتحادیه ذیربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.
سایر مقررات
ماده ۴- جواز تاسیس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره (بر اساس مصوبه هیأت مدیره، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز جواز تاسیس به نام یکی از شرکا با رضایت محضری سایر شرکا صادر می¬گردد.
ماده ۵- اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی (حداقل ۲۰ درصد پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارایه شده می باشد.
ماده ۶- پس از تاسیس و تکمیل طرح، مرجع صدور جواز تاسیس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذیربط ارسال نماید.
ماده ۷- این دستورالعمل در (۷) ماده و (۲) تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۲۸/۱/۹۵ به تصویر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم¬الاجرا می باشد.

تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
قانونقانون نظام صنفی.
اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.
اتاق شهرستاناتاق اصناف شهرستان.
اتحادیهاتحادیه صنفی ( شهرستانی،استانی و کشوری).
مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت.
متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین
کمیسیون نظارت:کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی

ماده ۲- شیوه برگزاری دوره:
۱- داخلی:برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.
۲- برون سپاری: از طریق عقد قرارداد یا تفاهم نامه با مراکز آموزشی.

ماده ۳- دوره های آموزشی:
شامل دوره بیش از صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی می باشد که براساس تکلیف مقرر در بند( ن) ماده (۳۰) قانون به منظور کسب آمادگی، ارتقاو افزایش میزان آگاهی، دانش و سطح مهارت افراد برگزار می گردد.

ماده ۴- سرفصل دوره های آموزشی:

ردیفعنوان دورس الزامیمدت زمان( ساعت)
۱قانون و مقررات نظام صنفی۴/۵
۲مشتری مداری۱/۵
۳فقه بازار۶
۴خرید و فروش الکترونیکی۱/۵
۵قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات برارزش افزوده)۳
۶قوانین و مقررات شهرداری۱/۵
۷قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی۳
۸قانون و مقررات نیروی انتظامی۱/۵
۹قانون و مقررات بهداشت۱/۵
جمع کل۲۴

ماده ۵- انواع دوره ها

۱- حضوری: با حضور متقاضی برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (ده)می باشد.
۲- غیرحضوری:شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غیرحضوری (مکاتبه ایی و یا الکترونیکی) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (دوازده) می باشد.
تبصره ۱- غیبت بیش از یک سوم کل دوره (به دلیل موجه یا غیرموجه)به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.
تبصره ۲آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب یا مباشر جدید(قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذارندن دوره آموزشی می باشد.
تبصره ۳– متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری درصورت عدم کسب نمره حد نصاب می توانند برای دومین بار با پرداخت ۲۰درصد هزینه در آزمون شرکت نمایند.

ماده ۶- شرایط مدرسین دربرگزاری دوره های آموزشی
۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی کارشناسی، مرتبط با دوره یا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراکز آموزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.
۲- حداقل ۲سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.
تبصره اتاق ایران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخص های این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده ۷- مدارک مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره:
۱) معرفی نامه اتحادیه
۲) پرداخت هزینه آموزش
ماده ۸– حداکثر زمان برگزاری کلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعد ازظهر) می باشد و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غیاب نماید.
ماده ۹– مکان برگزاری دوره های آموزشی:
۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل دارای ۱کلاس، ۱اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد، اتاق امور دفتری و مدرسین نباید با دیگر فعالیتها و بخشهای جاری اتاق، مشترک باشد.
۲- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یک کلاس نباید از ۳۰نفر بیشتر باشد.
۳- وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه، ویدیو پروژکتور، یا وایت برد، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل برحسب نیاز الزامی است.

ماده ۱۲- نحوه ارزشیابی:
۱- تنظیم صورتجلسه منضم یه اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری شود.
۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
۳- آزمون پایان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود.
۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.
ماده ۱۳- این دستورالعمل مشتمل بر(۱۳) ماده و (۶) تبصره به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه

ماده ۱۰- تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هرنفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شدو هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهدشد.

ماده ۱۱- گواهینامه پایان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد.گواهینامه دارای طرح یکسانی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسرکشور ابلاغ می شود.
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهی ۵سال می باشد و درصورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره ۲- گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

نوشته شده توسط کارشناس ارشد ومدیرت سایت فرهاد خواجه علی. منبع مجموعه قوانین نظام صنفی

http://mostafasalmani.ir/مجموعه-قوانین-نظام-صنفی/

سلام دنیای آرایشگری!

 ابتدا توضیحی مختصر درباره آرایشگاه و آرایشگری و تاریخچه آن برای شما می دهیم تا هرچه بیشتر با این حرفه آشنا شوید:

آرایشگر یا پیرایشگر کسی است که به اصلاح موی سر و زیبایی سر و صورت مردم می پردازد. از دهۀ ۱۳۲۰ شمسی به آن آرایشگر نیز می‌گویند. محل کار این افراد، دکان سلمانی یا به‌ صورت تلخیص، سلمانی (و نیز “آرایشگاه“) نامیده می‌شود.


در گذشته امر تراشیدن و اصلاح ریش و سبیل مردان نیز برعهدۀ آنان بود که امروزه با رونق تیغ‌ های‌ ریش‌ تراش و ریش‌تراش برقی، این کار کمتر به آنان سپرده می‌ شود. آرایشگری در ایران به‌ عنوان «هنر دهم» به ثبت رسیده‌است.
وسایل اصلی آرایشگاه‌ ها عبارتند از: قیچی کوتاه کردن مو، شانه، کلیپس، برسِ سر، قیچی ابرو، پیش‌بند، ماشین اصلاح آرایشگری، موچین، برس ابرو، تیغ و دسته تیغ، موپَران، حوله و کیف نگهداری وسایل
تاریخچه آرایشگری
قدیمی‌ ترین وسایل اصلاح برنزیِ کشف‌ شده، مربوط به ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در مصر باستان است. در گذشته، در بسیاری از نقاط دنیا، سلمانی‌ ها نیز، به‌ مانند دلاکان در برخی امور پزشکی و دندانپزشکی دخالت می‌کردند. در ایران، اموری مانند جراحی، زخم‌بندی، دندان‌کشی و حجامت برعهدۀ سلمانی بود و شغل دوم وی به‌ شمار می‌آمد. همچنین، برخی از مداواهای اورژانس، مانند بریدگی‌ ها، جراحت‌ ها، عقرب‌ گزیدگی و مارگزیدگی بدون اجرت انجام شده و در هر محل از وظایف سلمانی بوده‌ است. علاوه بر سلمانی‌ هایی که دکان داشتند، سلمانی‌ هایی نیز بوده‌اند که فاقد محل ثابت کسب بوده و به‌صورت سیار و دوره‌ گرد کار می‌کردند. پاتوق این‌قبیل سلمانی‌ ها، میادین پرتردد و قهوه‌ خانه ‌ها‌ بوده ‌است. این سلمانی‌ ها معمولاً مهارت همکاران دکان‌ دار خود را نداشتند، ولی گاهی برای تبلیغ و ترغیب مردم به اصلاح، با دیشلمه و چای دارچین از آنان پذیرایی می‌کردند. اصطلاح «اصلاح چای دارچینی» نشانگر آرایش نامطلوب بوده‌است.
امروزه برخی از سلمانی‌ ها مجهز به رایانه و ژورنال دیجیتال برای نمایش و انتخاب مدل موی مطلوب شده‌اند.

دستگاه‌های استریل برقی، تجهیزات آنان را استریل می‌کنند. صندلی‌ های برقی جایگزین چهارپایه‌ های قدیمی شده و استفاده از وسایل بهداشتیِ مشترک در آن‌ها منسوخ شده‌است.
طبیعی است که شغل آرایشگری نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد اما داشتن مهارت لازم و بهره مندی از یکسری توانایی ها الزامی است. علاوه بر این اگر تیپ شخصیتی مناسب این شغل را داشته باشید، میزان موفقیت و رضایت شغلی شما تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.
در طول تاریخ بشر زیبایی و آراستگی مورد توجه همه بوده است، ظاهر افراد تا حد زیادی نشان دهنده شخصیت افراد می باشد و در ارتباطات اجتماعی موثر است. 

از دلایل اصلی اهمیت داشتن آرایش برای افراد، پوشاندن عیب های موجود در مو و پوست و زیباتر شدن می باشد.
آرایشگری فن و هنری است که به زیباتر جلوه دادن ظاهر افراد (پوست، مو و …) می پردازد، آرایش به معنی اضافه کردن و پیرایش به معنای کم کردن است. در کشور ما ایران آرایشگری بیشتر برای خانم ها و پیرایش گری برای آقایان استفاده می شود.
آرایشگر زنانه به کوتاه کردن، مدل دادن، رنگ کردن موها، آرایش صورت، پاکسازی پوست و طراحی ناخن ها می پردازد. در آرایشگاه های مردانه کارهای کوتاه کردن، حالت دادن و رنگ کردن موها و اصلاح صورت انجام می شود.
آرایشگری حرفه ای در جهان به یک علم تبدیل شده و اصول خاص خودش را دارد. به عنوان مثال در مورد کوتاهی مو  آرایشگر حرفه ای، با تجربه‌ای که دارد فرم صورت از نظر استخوانی یا گوشتی بودن، جنس مو، اندازه گردن، اشکال هندسی سر و سایر گزینه‌ها را در  نظر گرفته و سپس تصمیم می‌گیرد که مو را چگونه اصلاح کند اما در کشور ما که این شغل عمدتا به صورت حرفه ای نمی باشد، مشتری دستور می‌دهد که چه مدل مویی داشته باشد.
برای آرایشگر شدن باید دوره های فنی موجود در آموزشگاه های معتبر که زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کنند را انتخاب کنید و بگذرانید،

برای این شغل باید بتوانید مهارت های ارتباطی خوبی داشته و به بهترین شکل به مشتریان خدمات ارائه دهید، باید خلاق بوده و از آخرین مدل ها و مدها و روش ها اطلاع داشته باشید. طبق برخی تحقیقات انجام شده، آرایشگری شادترین شغل دنیا می باشد.

کار آرایشگری معمولا به صورت تمام وقت است. در برخی زمان های سال مانند اعیاد تا ساعات طولانی حتی در شب ها و تعطیلات نیز آرایشگرها باید کار کنند. البته افرادی که خود سالن زیبایی و آرایشگاه دارند، تعیین ساعت کاری بر عهده خودشان است. محل کار آرایشگر در سالن های زیبایی و آرایشگاه های مختلف است که باید شرایط خاصی داشته و مورد تایید وزارت بهداشت باشد.
آشنایی بیشتر با شغل آرایشگری اطلاعات کاملی در زمینه وظایف، مهارت و دانش مورد نیاز :

وظایف آرایشگر
    به عنوان یک آرایشگر تازه کار معمولا باید کارهای زیر را انجام دهید :
    خوشامدگویی به مشتریان
    شستن موهای مشتریان
    کوتاهی های ساده
    اطمینان از تمیز و آماده بودن لوازم کار و حوله ها
    تمیز و مرتب کردن سالن
    نوبت دادن به مشتریان و تحویل پول از آنها
به عنوان یک آرایشگر ماهر باید با مشتریان در مورد نوع کاری که می خواهند صحبت کرده و مشاوره های لازم را به آنها داده و جدید ترین روش ها و مدل ها را به اطلاع شان برسانید. به طور کلی کار یک آرایشگر ماهر عبارتند از  :
    کوتاه کردن و مدل دار کردن مو
    رنگ کردن، فرکردن یا صاف کردن مو
    دادن مشاوره در خصوص مشکلات پوست و مو
    انجام اصلاح ابرو و صورت
    انجام آرایش های صورت، پاکسازی پوست و طراحی ناخن ها ( در آرایشگاه های زنانه)
    رعایت کامل اصول بهداشتی در کار
    تهیه مواد و وسایل لازم برای آرایشگاه
    مهارت و دانش مورد نیاز آرایشگری
    مهارت های عملی خوب
    خلاقیت و داشتن ذوق هنری
    مهارت های ارتباطی عالی که در جذب مشتری در این کار بسیار مهم و تاثیرگذار است.
    توان ارائه خدمات مناسب به مشتری
    اطلاع از مدهای جدید
    یادگیری روش های جدید
    آشنایی با مسایل ایمنی و بهداشتی
    آراستگی ظاهری

نحوه ورود به شغل آرایشگری

گام اول آموزش و یادگیری

گام دوم خرید لوازم و دکور

برای اینکه آرایشگاه تازه‌ تاسیستان شبیه یک آرایشگاه درست و درمان شود باید دست به جیب شوید

شما می توانید این کار را به صورت آموزش حرفه ای و پس از گذراندن سال اول دبیرستان وارد شاخه کار و دانش در رشته هایآرایش و پیرایش زنانه، پیرایش وترمیم موی مردانه شوید. در صورت علاقه مندی می توانید در رشته های پیرایش زنانه و مردانه ومراقبت و زیبایی مو و پوست که به تازگی در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شده اند، ادامه تحصیل دهید.
همچنین می توانید در دوره های ۳ تا ۴ ماهه آموزشگاه های زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای شرکت کرده و پس از موفقیت در آزمون وزارت کار، مدرک معتبر بین المللی فنی و حرفه ای دریافت کنید. البته دوره های تخصصی دیگری وجود دارد که در صورت علاقه می توانید در آنها شرکت کنید،.

و وسایل مورد نیاز را بخرید و سفارش دکور بدهید. انواع قیچی ازجمله قیچی‌ های آرایش که برای برش‌ های ساده به‌ کار می‌ روند، قیچی‌ های اسکولاپ یا پیتاژ که برای تنک کردن مو استفاده می‌شوند، دسته مخصوص تیغ، صندلی برقی برای مشتری، انواع شانه‌ های مو، وسایل برقی مثل سشوار، اتوی مو، ماشین اصلاح و غیره، وسایل بهداشتی مثل شامپو، پیش‌ بند، حوله، آبپاش، الکل و مواد مصرفی مثل انواع اسپری‌های مخصوص مو، کرم‌ها، خمیرها و… جزو وسایلی هستند که برای شروع به آنها احتیاج دارید. برای دکور هم تعدادی صندلی، میز کار و آینه لازم دارید. البته کمد و کشو و قفسه‌هایی که وسایل را داخل آنها بگذارید و میز و صندلی برای مشتری‌ هایی که در صف هستند را هم باید به اینها اضافه کنید. این نکته را بدانید که براساس جوربودن همین وسایل رده آرایشگاه شما درجه یک، ۲ یا ۳ خواهد شد.
گام سوم هزینه‌ها
اگر مغازه شما کوچک و جمع و‌جور و برای مثال حدود ۱۲متر باشد، کل هزینه دکورتان حدود ۳تا ۴میلیون آب می‌خورد؛ البته به شرطی که بخواهید حسابی شیک و زیبا باشد که این نکته هم در جلب مشتری مهم است. اگر صندلی‌های معمولی و پدالی را انتخاب کنید باید حدود ۱۰۰تا ۳۰۰هزار تومان برای هر کدام هزینه کنید ولی برای هرصندلی برقی باید چیزی حدود یک تا ۲ میلیون تومان بپردازید. هزینه وسایلی هم که در قسمت خرید برایتان لیست کردیم حدود یک میلیون تومان درخواهد آمد که بعضی از آنها همیشگی هستند و بعضی یک‌بار مصرفند و باید تعویض شوند و بعضی‌ها هم بعد از مدتی تمام می‌شوند و باید دوباره بخرید. هر چه جنس وسایلی که می‌خرید مرغوب‌تر باشد و دیرتر خراب شود به سود شما خواهد بود. تمام هزینه‌هایی هم که تا اینجا گفته شد حدودی است و به سلیقه و قیمت و تعداد وسیله‌ها بستگی دارد. به این هزینه‌ها باید چیزی حدود ۷۰تا ۸۰هزار تومان پول ماهانه برق و آب و گاز را هم اضافه کنید. هزینه نصب تهویه هوا و کولر را هم فراموش نکنید.
گام چهارم مکان مناسب
حال باید به فکر مغازه باشید. مغازه‌ای که قرار است برای این کار اجاره کنید یا بخرید باید متراژ مناسب داشته و از نظر بهداشتی هم مورد تأیید وزارت بهداشت باشد. مجوز مکان را اتحادیه صنف آرایشگران شهر خودتان صادر خواهد کرد. حداقل ۵سال سکونت در تهران برای تهرانی‌ها، نبودن آرایشگاه مردانه تا شعاع ۳۰۰متری مغازه شما، مساحت بالای ۱۰مترمربعی و رضایت مالک ملک برای آرایشگاه شدن آنجا از شرایط اخذ مجوز است. برای شروع اگر شریک ندارید و خودتان تنها هستید یک مغازه ۱۲متری کارتان را راه می‌اندازد. رهن و اجاره یک مغازه ۱۲متری در نقاط مختلف شهر متفاوت است و از ۴میلیون رهن با ۳۰۰هزار تومان اجاره شروع می‌شود و به ۱۷میلیون رهن با ۲۵۰تومان اجاره هم می‌رسد.
حتما باید آرایشگاه را در حاشیه خیابان تاسیس کرد؟
جواب، یک نه بزرگ است. هیچ ربطی ندارد. چون تعداد مشتری های گذری خیلی کم هستند. معمولا هر کسی یک آرایشگر ثابت دارد و حاضر نیست پیش آرایشگر دیگری برود و موهایش را اصلاح کند؛ بنابراین مهم نیست در حاشیه یک بلوار یا خیابان معروف آرایشگاه خود را تاسیس کنید، شما می توانید ، در یکی از کوچه پس کوچه های مناطق متوسط شهر، یک خانه را کرایه کنید و غم تان هم نباشد. او هر جا که می رود، مشتری های خودش را هم با خود به مکان جدید می برد.
بعد از راه اندازی کسب و کار خود باید به نکته زیر توجه داشت :
آرایشگرها باید به چه ویژگی مشتری شان دقت کنند؟
آرایشگرها باید به ساز مشتری برقصند. اولین چیزی که «اوستاکار»های این حرفه به جوان ترها سفارش می کنند، همین است. اینکه وقتی مشتری می گوید یک مدل خاص را بزنید، اگر می توانید حتما به نظر مشتری احترام بگذارید. فرم صورت از نظر استخوانی یا گوشتی بودن، جنس مو، اندازه گردن، اشکال هندسی سر و سایر گزینه ها را باید آرایشگر در نظر بگیرد و بعد، تصمیم می گیرد که مو را چگونه اصلاح کند.
فرصت شغلی و بازارکار آرایشگری
شما می توانید در آرایشگاه های مختلف کار کنید، در این نوع کار معمولا به صورت درصدی و توافقی با صاحب آرایشگاه کار می کنید و در صورت داشتن تجربه لازم و سرمایه مورد نیاز، می توانید مستقل شده و برای خود آرایشگاهی راه اندازی کنید، اگر سرمایه کافی ندارید، می توانید با چند آرایشگر دیگر به صورت مشترک، آرایشگاهی تاسیس کنید.
از آنجا که امروزه مردم به زیبایی و آراستگی خود بیش از پیش اهمیت می دهند و به صورت یکی از نیازهای اصلی آنها درآمده است، وضعیت بازارکار مناسبی برای این شغل وجود دارد و روند رو به رشدی را نیز در سال های آتی می توان برای آن پیش بینی کرد.
وضعیت استخدام این شغل در برخی کشورهای جهان
استرالیا : در بازه زمانی ۵ سال گذشته میزان استخدام این شغل رشد منفی ۳.۱ درصدی داشته و رشد متوسطی در آینده برای آن پیش بینی می شود.
آمریکا : پیش بینی ها نشان می دهد میزان استخدام آرایشگرها بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰  ، رشد ۱۴ درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل ۱۴ درصد می باشد

سید مصطفی سلمانی و سعید حنیف نژاد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان